Życzenia Świąteczne
23 marca 2016
Zmiana Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mnc.pl z dnia 10.01.2017r
11 stycznia 2017
Życzenia Świąteczne
23 marca 2016
Zmiana Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mnc.pl z dnia 10.01.2017r
11 stycznia 2017
POKAŻ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Zmiana cennika Jambox od 01.08.2016 r.

Szanowni Abonenci,

 

Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 sierpnia 2016 roku zmieni się cena pakietów zawierających usługi telewizyjne. Cena miesięcznego abonamentu za pakiet podstawowy wzrośnie o 5 zł. Koszt pakietów tematycznych pozostaje bez zmian. Podwyżka ta jest związana ze zmianami, jakie miały miejsce w ostatnim czasie u naszego dostawcy, który zmuszony był zmienić ceny ze względu na pogłębiające się od pół roku osłabienie kursu złotego. Podobne podwyżki wprowadza obecnie większość platform TV w Polsce.

 

Pragniemy równocześnie przypomnieć, iż w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba kanałów w poszczególnych pakietach (Pakiet Wielotematyczny HD to dziś ponad 160 kanałów, w tym 61 w jakości HD, Pakiet Wielotematyczny Super HD obejmuje z kolei już ponad 170 kanałów, w tym 76 w jakości HD, a pakiet Mini HD zawiera ponad 100 kanałów, w tym 34 w jakości HD). Ponadto, również od 1 sierpnia, do oferty dostępnej wszystkim Abonentom dołączone zostaną kanały Telewizji Polsat, w tym Polsat Film i Polsat Film HD, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra i Polsat Sport Extra HD, Polsat Romans, Polsat Play i Polsat Play HD, Polsat Cafe i Polsat Cafe HD oraz Disco Polo Music. Do oferty pakietu Mini HD dodane zostaną dodatkowo kanały Polsat HD, Polsat News HD i Polsat News 2.

 

Zdajemy sobie sprawę z wagi naszej decyzji, ale wierzymy, że poszerzona oferta i rozbudowa funkcjonalności usług JAMBOX (m.in. dostęp do funkcji sieciowej nagrywarki na wybranych modelach dekoderów) pozwolą Państwu na jej zaakceptowanie. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą, pozostający do Państwa dyspozycji, pracownicy Biura Obsługi Klienta. Dziękujemy za Państwa zrozumienie i mamy nadzieję, że nadal będą Państwo korzystali z naszych usług.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie i złożone w placówce Operatora lub wysłane na adres Operatora. Wypowiedzenie powinno być złożone lub wysłane w terminie miesiąca od dnia otrzymania niniejszej wiadomości. W przypadku braku akceptacji zmian, do momentu wygaśnięcia Umowy, Abonenta wiążą uprzednie postanowienia Umowy, Regulaminów oraz Cennika. Niewypowiedzenie Umowy w w/w terminie uznaje się za akceptację zmian. W przypadku wypowiedzenia Umowy w w/w trybie Operatorowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Abonenta z tytułu takiego wypowiedzenia Umowy (w szczególności nie przysługuje zwrot ulgi). W razie wypowiedzenia Umowy w w/w trybie Abonent zobowiązany będzie do zwrotu udostępnionego mu sprzętu, zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu i Umowy.

 

Niniejsza informacja przekazana zostaje Państwu poprzez Portal TV dostępny z dekodera TV Jambox, komunikat na stronie MNC oraz e-mailem kierowanym do wszystkich abonentów naszej usługi. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Z wyrazami szacunku,

Biuro Obsługi Klienta sieci MNC.PL

TPnets.com

tel. 42 2011000 wew. 1;

e-mail:  biuro@mnc.pl

Skip to content