Informacja dla Abonentów

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzony zostaje obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z nową regulacją uprzejmie informujemy, iż nie powoduje ona konieczności kontaktu z naszą firmą lub podpisywania dodatkowych dokumentów dotyczących świadczonych Państwu usług. Chcielibyśmy jednak poinformować Państwa, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe i jakie uprawnienia dla Państwa wprowadza RODO. Szczegóły w załączniku poniżej:

RODO – informacja dla abonentów

Administratorem danych osobowych jest TPnets.com sp. z o.o.
adres do korespondencji oraz Biuro Obsługi Klienta – ul. Targowa 35, 90-043 Łódź,
tel. 42 20 11 000
biuro@mnc.pl

Inspektorem danych osobowych jest Tomasz Bathelt
adres do korespondencji oraz Biuro Obsługi Klienta – ul. Targowa 35, 90-043 Łódź,
tel. 42 20 11 000
e-mail: iod@tpnets.com

Z wyrazami szacunku,

Zespół TPnets.com sp. z o.o. i sieci MNC.PL