ZASIĘG SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Internet światłowodowy GPON

Sieć światłowodowa MNC.PL dociera do kilkunastu tysięcy lokali obejmujących zarówno bloki, jak i budynki jednorodzinne w Łodzi, Zgierzu i Głownie.
Wykonana jest w niezwykle szybkim i najpopularniejszym na rynku standardzie GPON.

To duży projekt, którego początek umożliwiły uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych przeznaczonych na wsparcie budowy szerokopasmowych sieci dostępowych w ramach POIG 8.4 – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach dofinansowania realizowany był pod nazwą: „Next Generation Network (NGN) – budowa sieci optycznej GPON FTTH w Łodzi i Zgierzu” w okresie lipiec 2013 – czerwiec 2015 r. W kolejnych latach inwestycje światłowodowe w Łodzi oraz w Głownie realizowane były ze środków własnych oraz uzyskanej w 2018 r.  pożyczki szerokopasmowej.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE POIG.08.04.00-10-213/12

Inwestycja obejmuje w pierwszym etapie realizowanym jesienią 2013 r. zasoby SM Śródmieście oraz osiedle Czerwony Rynek i bloki spółdzielni w rejonie ul. Zarzewskiej.
W drugim zaplanowanym na wiosnę 2014 r. do sieci światłowodowej włączone zostanie Osiedle Piastów, budynki w rejonie skrzyżowania Marszałków oraz wybrane nieruchomości w Zgierzu. Równolegle do sieci podłączane będą również budynki spoza w/w zasobów – zarówno te zlokalizowane w pobliżu zasobów spółdzielczych (choćby w  ścisłym centrum Łodzi w osi ul. Piotrkowskiej), jak i budynki wielo-/jednorodzinne znajdujące się w pobliżu budowanej przez nas magistrali światłowodowej.

W ciągu 2 lat (do końca 2015 r.) – dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w zasoby sieci GPON@MNC.PL włączonych zostanie 300 pasywnych węzłów dostępowych obsługujących łącznie kilkaset budynków w Łodzi i Zgierzu.

Równolegle z realizacją w/w projektu planujemy również dodatkowe inwestycje poszerzające zasięg naszej sieci światłowodowej.

POIG-8.4-2012-600

BUDYNKI WIELORODZINNE

Światłowodowa sieć MNC.PL GPON obejmuje w Łodzi m.in. budynki w zasobach:

 • SM Śródmieście
 • SM Czerwony Rynek (Os. Czerwony Rynek, Piastów, Zarzewska)
 • ŁSM (rejon ul. Nowej)
 • SM Chojny (Os. Chojny Zatorze)
 • Wspólnoty w rejonie w/w osiedli oraz ul. Winnej
 • Wspólnoty w części budynków w rejonie ul. Kościuszki, Piotrkowskiej, Sienkiewicza (od Radwańskiej do Zielonej)
 • Liczne budynki i centra biznesowe w Łodzi w oparciu o infrastrukturę własną oraz projektu IX.LODZ.

W Głownie budynki w zasobach SM w Głownie i SM Fortuna:

 • Os. Sikorskiego
 • Os. Kopernika

Ponadto szereg budynków jednorodzinnych w Łodzi i Zgierzu, m.in.:

 • Rejon ul. Pawilońskiej w Łodzi
 • Os. Chełmy w Zgierzu.

W/w lista nie obejmuje wszystkich nieruchomości w zasięgu naszej sieci światłowodowej.  Szczegółowych informacji dot. konkretnych adresów udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

CENNIK DLA BLOKÓW

Zobacz cennik >

CENNIK DLA DOMÓW

Zobacz cennik >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się >