Konfiguracja usług

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO (na przykładzie wybranych programów pocztowych)

Wprowadzenie

Istnieje bardzo wiele programów do odbioru, edycji i wysyłania poczty elektronicznej (e-mail). Równocześnie dostęp do kont pocztowych różnych dostawców, możliwy jest również przez strony www. W naszym przypadku jest to serwer https://poczta.mnc.pl.

Przedstawiamy poniżej przykłady kilku popularnych w różnych latach programów pocztowych. Na ich podstawie możliwe jest ustawienie każdego innego programu pocztowego do odbioru poczty z naszego serwera. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z naszym biurem.

POBIERZ PDF z konfiguracją ustawień:UWAGA! Część programów antywirusowych może blokować wysyłanie poczty. W przypadku tego typu problemów, prosimy sprawdzić jeszcze raz konfigurację, a jeśli nie ma w niej błędów – wyłączyć skanowanie poczty wychodzącej w programie antywirusowym!

KONFIGURACJA KOMPUTERA DO PRACY W SIECI

Wprowadzenie

Dla każdego komputera, który ma pracować w sieci komputerowej (czyli przesyłać dane z innymi komputerami), istnieje konieczność zdefiniowania szeregu ustawień, czyli dokonania tzw. konfiguracji sieci. Należą do nich:

  1. zdefiniowanie sieci, do jakiej komputer jest podłączony;
  2. nadanie komputerowi indywidualnych i unikalnych w danej sieci: nazwy i adresu;
  3. przypisanie komputera do właściwej grupy roboczej;
  4. określenie adresu bramki, poprzez którą komputer łączy się z komputerami i serwerami w innych sieciach, w tym w Internecie
  5. określenie adresów serwerów nazw, z których komputer korzysta do nawiązywania połączeń.

 .

POBIERZ PDF z konfiguracją ustawień: