Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2023 r.

1 Średni czas oczekiwania na wykonanie instalacji / przyłączenie do sieci i aktywację usług (z uwzględnieniem daty instalacji wskazanej przez abonenta, jako data najwcześniejszej instalacji):

• łącze kablowe w budynku objętym siecią:  1 dzień
• łącze radiowe: 2 dni
• łącza kablowe do budynków nie objętych siecią: zgodnie z zawartą umową na wykonanie przyłącza


2 Średni czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia problemu w BOK:
• łącze kablowe: 2 godz.
• łącze radiowe: 1 dzień


3 Liczba uszkodzeń na 100 abonentów (dot. zgłoszeń serwisowych po stronie sieci, nie dotyczy problemów po stronie abonenta):
• łącza kablowe: 0,3 szt.


4 Czas trwania rozpatrywania reklamacji:
• średni czas obsługi reklamacji: 3 dni


5 Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną (w godzinach pracy BOK od chwili wyboru działu w systemie zapowiedzi):
• połączenia odebrane: 4,1 sek.
• połączenia odebrane w ciągu 20 sek.: 96,8%

6 Dopuszczalne opóźnienia pakietów IP w szkielecie sieci na radiowym łączu dostępowym do Usługobiorcy przy założeniu nie więcej niż 70% obciążenia łącz mierzone pomiędzy gniazdem abonenckim, a routerem brzegowym sieci Operatora:
• łącza kablowe: nie więcej niż 2 ms


7 Prędkość sieci:
• prędkość deklarowana oraz maksymalna ujęte w cenniku MNC oznaczają górną granicę prędkości osiąganej w wybranym pakiecie
• prędkość średnia osiągalna w sieci światłowodowej FTTH-GPON przez 95% doby wynosi 100% prędkości maksymalnej – dla pomiarów wykonanych przy użyciu kabla podłączonego bezpośrednio do terminala ONT operatora, przy równoczesnym odłączeniu innych urządzeń oraz procesów działających w tle na komputerze, z którego wykonywany jest pomiar.
• prędkość minimalna dostarczana Abonentowi  w sieci światłowodowej FTTH-GPON wynosi 95% prędkości maksymalnej.


8 Narzędzia pomiaru prędkości:
speedtest.pl
certyfikowany mechanizm pomiarowy UKE
Uwaga. Wynik pomiaru może być zależny od wybranego serwera docelowego, wydajności komputera i sposobu jego podłączenia do sieci. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na pomiary WiFi i kartą sieciową 100 Mb/s.

Jesteśmy najszybsi w Łodzi!

Inwestycje w nowoczesną, światłowodową sieć FTTH-GPON realizowane w Łodzi, Zgierzu i Głownie powodują, iż MNC.PL należy do najszybszych i najbardziej niezawodnych sieci telekomunikacyjnych w woj. łódzkim. Światłowód oferuje stabilność i wydajność niedostępne w starszych sieciach opartych o kable koncentryczne i telefoniczne, jak również w sieciach komórkowych i bezprzewodowych.