WSKAŹNIKI JAKOŚCI – MNC

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za 2018 r.


1

Średni czas oczekiwania na wykonanie instalacji / przyłączenie do sieci i aktywację usług (z uwzględnieniem daty instalacji wskazanej przez abonenta, jako data najwcześniejszej instalacji):

• łącze kablowe w budynku objętym siecią:  1 dzień
• łącze radiowe: 2 dni
• łącza kablowe do budynków nie objętych siecią: nie dotyczy (zgodnie z zawartą umową)


2

Średni czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia problemu w BOK:
• łącze kablowe: 2,5 godz.
• łącze radiowe: 1 dzień


3 Liczba uszkodzeń na 100 abonentów (dot. zgłoszeń serwisowych):
• łącza kablowe: 0,6 szt.
• łącza radiowe: 2,5 szt.

4 Dopuszczalne opóźnienia pakietów IP w szkielecie sieci na radiowym łączu dostępowym do Usługobiorcy przy założeniu nie więcej niż 70% obciążenia łącz mierzone pomiędzy gniazdem abonenckim, a routerem brzegowym sieci Operatora:
• łącza kablowe: nie więcej niż 3 ms
• łącza radiowe: nie więcej niż 10 ms


5 Czas trwania rozpatrywania reklamacji:
• średni czas obsługi reklamacji: 5 dni
• procent reklamacji obsłużonych w czasie określonym przepisami prawa: 100%


6 Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem czy pomocą techniczną (w godzinach pracy BOK od chwili wyboru działu w systemie zapowiedzi):
• połączenia odebrane: 4,4 sek.
• połączenia odebrane w ciągu 20 sek.: 93,6%

Jesteśmy najszybsi w Łodzi!

Inwestycje w nowoczesną, światłowodową sieć GPON realizowane w Łodzi i Zgierzu wysunęły TPnets.com, właściciela miejskiej sieci MNC.PL na pierwsze miejsce w rankingu łódzkich dostawców Internetu dostępnym na stronach Netindex.

„Wraz ze wzrostem ilości podłączanych abonentów, wartości mierzone przez Netindex stale rosną. Na koniec maja 2014 r. wynoszą odpowiednio 45/47 Mb up/down. Rezultat ten wynika z faktu, iż podstawą oferty firmy od początku jej istnienia są symetryczne pakiety dostępu do Internetu (taka sama prędkość wysyłania i pobierania danych charakterystyczna dla sieci lokalnych).”

Tomasz Bathelt, współwłaściciel TPnets.com.

45

Mbps

38

Mbps

24

Mbps

20

Mbps

11

Mbps

7

Mbps

ZOBACZ DOKŁADNE ZESTAWIENIE PRĘDKOŚCI W ŁODZI

netindex201405-big

Inwestycja TPnets.com współfinansowana jest ze środków POIG 8.4 przeznaczonych na budowę sieci dostępowych. Realizowany od lata 2013 r. projekt, obejmie w ciągu 2 lat kilka wybranych osiedli na terenie Łodzi i Zgierza. Już teraz z nowoczesnych usług (obejmujących prócz dostępu do Internetu, także cyfrową telewizję i telefon) korzystać mogą mieszkańcy SM Śródmieście oraz części nieruchomości AN Centrum I i II, AN Radwańska, SM Czerwony Rynek, a także od kilku dni – mieszkańcy pierwszych bloków Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.