Podstawowym celem projektu sieci MNC.PL od samego początku, tj. od 1999 r. było udostępnienie połączenia internetowego Abonentom oraz zapewnienie możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami sieci MNC.PL za pomocą szybkiej sieci lokalnej LAN.

Od zawsze jednak sieć MNC to coś więcej, niż tylko infrastruktura i dostęp do Internetu. To niepowtarzalny klimat kontaktów sąsiedzkich i dostępny non-stop wachlarz dodatkowych usług. Należą do nich m.in. usługi hostingowe pozwalające na udostepnienie w Internecie własnej strony www, czy korzystanie z poczty elektronicznej w domenie @mnc.pl lub własnej Abonenta. Poniżej przedstawiamy ich krótkie omówienie.

KONTO PEŁNE

Umożliwia obsługę poczty elektronicznej (E-MAIL), publikacje własnej strony www, pracę zdalną (SSH) i transfer plików (SCP/SFTP).

Standardowa pojemność: 500 MB

Koszt: 120 zł netto / rok

(+23% VAT: 27,60 = 147,6 zł brutto)

szczegóły

Stanowi podstawę dla obsługi poczty elektronicznej abonenta oferując skaner antywirusowy, filtr antyspamowy i szyfrowane, poufne połączenie z serwerem.
Równocześnie konto to może być wykorzystywane do publikacji własnej strony WWW lub przesyłu/archiwizacji danych protokołem SFTP.

Dzięki dostępności konta protokołem SSH, sieć MNC.PL oferuje unikalną na rynku podobnych sieci możliwość pełnej pracy zdalnej na posiadanym koncie.

Komunikację Abonentów z serwerem sieci (nazwa, to oczywiście mnc.pl lub panteon.mnc.pl) zapewniają:

  • w zakresie zdalnej pracy na serwerze – SSH
  • w zakresie poczty elektronicznej bezpieczne protokoły POP3S i SMTPS
  • w zakresie przesyłania danych – bazujący na SSH2 protokół SFTP/SCP*
  • strony WWW udostępnia serwer wspierający PHP i szereg innych technologii
  • dostęp do poczty elektronicznej umożliwia ponadto system WebMail

* nieszyfrowany protokół FTP nie jest dostępny w komunikacji z serwerem!

Konto pocztowe

Konto umożliwia obsługę poczty elektronicznej (E-MAIL) .

Standardowa pojemność: 500 MB

Koszt: 80 zł netto / rok

(+23% VAT: 18,40 = 98,40 zł brutto)

szczegóły

Konto pozwala na wysyłanie i odbiór poczty elektronicznej przez Abonentów sieci MNC.PL z załącznikami do 50 MB.

Aktywowane na życzenie Abonenta jako dodatkowa usługa lub niezależnie od umowy na dostęp do Internetu.

UWAGA! Skrzynki pocztowe udostępniane na czas obowiązywania umowy na dostęp do Internetu wykorzystywane są jedynie do korespondencji pomiędzy Abonentem, a Operatorem sieci MNC.PL usług oraz logowania do systemu abonenckiego https://moje.mnc.pl.

Baza MySQL, PHPMyAdmin i rejestracja domen

Dostęp do bazy danych MySQL, panelu PHP MyAdmin oraz rejestracja, utrzymanie i przeniesienie własnych domen dostępne są na życzenie dla użytkowników kont pełnych.

Koszt usługi zależny jest od szczegółowej specyfikacji – np. nazwa rejestrowanej domeny wpływa na koszt jej rejestracji i odnowienia.

Bliższych informacji udziela nasze biuro.