Przeniesienie numeru telefonicznego

Przeniesienie numeru telefonicznego między obecnym, a nowym dostawcą usługi telefonicznej pozwala na wprowadzenie dużych (sięgających nawet 70%) oszczędności w kosztach rozmów telefonicznych przy równoległym zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu.

W sieci MNC.PL usługi telefoniczne realizowane są w oparciu o własną centralę umożliwiającą obsługę nowoczesnych usług cyfrowych dostępnych zarówno przez telefony IP, jak i ze zwykłych aparatów telefonicznych z wybieraniem tonowym.

Szczególnie ciekawe możliwości podłączenia telefonów dają najnowsze terminale naszej sieci światłowodowej GPON@MNC.PL. Wyposażone są one bowiem m.in. w dwa standardowe gniazda (FXS) do podłączenia zwykłych aparatów tonowych. Umożliwiają również podłączenie klasycznych central, bramek i telefonów IP.

KORZYŚCI Z PRZENIESIENIA NUMERU - DLACZEGO WARTO?

1. Niskie koszty połączeń i atrakcyjny cennik: rozmów lokalnych, międzymiastowych i międzynarodowych.

Trzeba pamiętać, że niższe koszty rozmów, to mniej obciążony Państwa budżet.

2. Naliczanie sekundowe od początku rozmowy;

Po co płacić za całą minutę, skoro rozmawialiśmy tylko 15sek?

3. Darmowe rozmowy wewnątrz sieci.

Połączenia między naszymi Abonentami bez względu na ich lokalizację realizujemy za darmo. Nie ma znaczenia, czy numery przypisane są do jednego, czy też różnych Abonentów, ani gdzie są zamontowane nasze terminale lub telefony. Połączenie będzie darmowe również wtedy, jeśli np. Państwa rozmówca mieszka np. w Anglii  lub w Poznaniu i ma tam dostęp do Internetu – by skorzystać z darmowych połączeń wystarczy uruchomić dwa numery i rozmawiać z sobą całkiem za darmo! Podobne oszczędności wygenerują bezpłatne połączenia między oddziałami firmy.

4. Mobilność rozwiązania.

Wyjeżdżając za granicę możecie wziąć ze sobą bramkę lub telefon i dzwonić nadal jak z Łodzi lub skonfigurować numer na komputerze przenośnym uzyskując za granicą dokładnie takie same stawki za połączenia, jak z domu – np. telefon do znajomych w Polsce będzie kosztował dokładnie tyle, ile z domu mimo, iż wykonany zostanie technicznie np. z Egiptu, czy z Indonezji Działa! Sprawdzaliśmy! :-)

5. Możliwość tworzenia centrali telefonicznych

Zarówno własnych centrali IP PBX, jak też zlecenia nam realizacji usług typu Centrex.

6. Nie trzeba w ogóle posiadać komputera, wystarczy sama bramka lub telefon IP i dostęp do Internetu poprzez sieć.

Jednorazowy zakup bramki VOIP przy starym telefonie analogowym lub telefonu VOIP.

7. Dodatkowe opcje w cenie abonamentu

Np.: fax2email (wysyłanie faksów  bezpośrednio na adres poczty internetowej), blokowanie połączeń przychodzących np. 0700, przekierowania połączeń.

8. W przypadku podłączenia do sieci poprzez naszą sieć światłowodową GPON@MNC.PL, brak dodatkowych kosztów związanych z zakupem bramki.

Terminal abonencki ONT ma dwa porty do bezpośredniego podłączenia telefonu.

9. Biling on-line.

Kontrola nad rachunkami poprzez specjalny panel abonencki na stronie www plus możliwość ustalania maksymalnej kwoty dla wykonywanych połączeń, to skuteczne sposoby na limitowanie wydatków telefonicznych.

10. Jeden rachunek za komplet usług.

Jeden rachunek za pakiet usług takich, jak Internet, Telewizja i Telefon, to wygodne rozwiązanie i wymierne oszczędności wybierane przez wielu Abonentów. Rozwiązanie takie nie tylko upraszcza domowe rachunki, ale też generuje konkretne oszczędności związane z rabatami za zakup kilku usług od jednego operatora. Czy oszczędności dotyczą również telefonii kupowanej w pakiecie z Internetem i/lub telewizją? Oczywiście, że tak! Osobno kupowany telefon łączy się najczęściej z abonamentem i/lub kosztami utrzymania linii telefonicznej. Kupując telefon w pakiecie np. usług G-InBOX nie ponosisz żadnych tego typu opłat.

PROCEDURA PRZENIESIENIA NUMERU TELEFONU DO SIECI MNC.PL

1. W celu realizacji Przeniesienia Numeru do sieci MNC.PL od dotychczasowego operatora, Abonent osobiście wypełnia w BOK MNC.PL następujące dokumenty:

 • pełnomocnictwo;
 • wypełniony „Wniosek o Zawarcie Umowy z Przeniesieniem Numeru”;
 • wypełniony „Wniosek o Rozwiązanie Umowy z Przeniesieniem Numeru” (Wniosek o Rozwiązanie Umowy z Dawcą-dotychczasowym operatorem);
 • wypełnione „Oświadczenie” o zmianie numeru.

2. Abonent określa wnioskowaną datę Przeniesienia Numeru. Abonent ma dwie alternatywne możliwości określenia daty (wynika to z zawartej dotychczas umowy):

 • w ciągu X dni od daty zawarcia z Biorcą Umowy Abonenckiej z Przeniesieniem Numeru (nie może być krócej niż 7 dni roboczych);
 • dzień rozwiązania Umowy Abonenckiej z Dawcą, które może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub na koniec okresu promocyjnego. Wnioskowana przez Abonenta data Przeniesienia Numeru określona jest w „Oświadczeniu” i we „Wniosku o rozwiązanie umowy z Dawcą”.

3. Dokumenty powinny być osobiście podpisane przez Abonenta lub jego uprawnionego przedstawiciela w obecności pracownika Operatora.

WYMAGANE ZAŁACZNIKI

Abonent powinien przedłożyć ponadto następujące dokumenty do zweryfikowania przez pracownika BOK:

1. Dla Abonentów indywidualnych:

 • dowód osobisty lub paszport (jeśli zawiera dane dot. miejsca zamieszkania).

2. Dla Abonentów będących osobami prawnymi:

 • dowód własności lokalu lub innego prawa do dysponowania lokalem, w którym ma być dokonana instalacja;
 • pełnomocnictwo, jeśli Abonent składa dokumenty przez pełnomocnika;
 • odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, zaświadczenia o nr NIP, zaświadczenie o nr REGON    Alternatywnie;
 • zgoda Właściciela lub Administratora budynku (Spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, podmiot administrujący budynkiem na podstawie umowy z właścicielami) na zmieszczenie instalacji na dachu, lub innych częściach budynku , oraz wykonanie przewiertowi i okablowania Dokumenty należy złożyć w odpisach (kserokopia) poświadczonych przez pracownika Operatora lub notariusza;
 • celem określenia limitów rozmów – wskazane jest dostarczenie przez Klienta do BOK trzech ostatnich faktur za usługi związane z przenoszonym numerem.

UWAGA! Abonent nie powinien rezygnować z numeru samodzielnie u dotychczasowego dostawcy usługi telefonicznej. Taka rezygnacja może oznaczać oddanie numeru i zablokować możliwość jego przeniesienia.