Praca BOK w dniach 24 i 31 grudnia
22 grudnia 2015
Życzenia Świąteczne
23 marca 2016
Praca BOK w dniach 24 i 31 grudnia
22 grudnia 2015
Życzenia Świąteczne
23 marca 2016
POKAŻ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Zmiana formy prawnej działalności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap na drodze dynamicznego rozwoju naszej firmy. W związku z powyższym przedsiębiorstwo TPnets.com Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak zmieniło formę działalności gospodarczej i z dniem 10/03/2016 roku stało się TPnets.com Sp. z o.o.

Nowe dane spółki:

TPnets.com Sp. z o.o.

siedziba: ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź

biuro i korespondencja: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr 0000607288, Kapitał zakładowy: 100 000 zł.

Zmiana ta ma charakter formalny i zgodnie z Art. 584§1 Kodeksu spółek handlowych, spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego. Zatem na mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Jesteśmy przekonani, ze zmiana ta pozwoli nam na podjecie kolejnych wyzwań oraz dalszy dynamiczny rozwój.

Z poważaniem

TPnets.com Sp. z o.o.

Skip to content