INFORMACJE – SIEĆ RADIOWA MNC

Internet bezprzewodowy (radiowy/WiFi/WLAN)

Dostęp bezprzewodowy realizowany jest na obszarach, na których brak jest infrastruktury kablowej lub dostępne oferty kablowe nie zapewniają szybkiego dostępu do Internetu.
WiFi stanowi ekonomiczną i wydajną alternatywę dla Internetu z oferty sieci komórkowych, od których jest zazwyczaj nacznie szybszy i tańszy.

Internet w sieciach WiFi stanowi ekonomiczną i wydajną alternatywę dla Internetu z oferty sieci komórkowych, od których jest zazwyczaj znacznie szybszy i tańszy. Jest też tańszym rozwiązaniem wobec dedykowanych i drogich rozwiązań punkt-punkt przeznaczonych dla wymagających odbiorców biznesowych.

W praktyce z sieci WiFi korzystają zarówno odbiorcy indywidualni, jak i firmy. Zaś do odbioru usługi wykorzystywane jest radiowe urządzenie dostępowe zamontowane najczęściej na budynku odbiorcy. Jedynym i podstawowym warunkiem realizacji usługi jest zapewnienie widoczności pomiędzy odbiorcą, a stacją bazową operatora.

Zasięg sieci MNC.PL na terenie gmin Głowno, Dmosin, Stryków i Zgierz.

W sieci MNC dostęp radiowy stanowił początkowo uzupełnienie oferty w Łodzi i był podstawą do realizacji przyłączy dla firm i pojedynczych budynków. Wraz z decyzją o budowie sieci na terenie Głowna i okolic – Internet bezprzewodowy stał się jednym ze stałych elementów naszej oferty.

Obecnie radiowa sieć MNC obejmuje już kilkadziesiąt miejscowości z obszaru gmin: Głowno, Dmosin, Stryków i Zgierz.


Nasza sieć radiowa jest stale rozbudowywana o kolejne stacje bazowe. Część naszych inwestycji na terenie gmin Stryków i Głowno uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej na budowę ostatniej mili w ramach POIG 8.4. Projekt ten obejmuje 30 miejscowości (informacje poniżej – kliknij wybrany wiersz by rozwinąć).

CZYTAJ WIĘCEJ O INTERNECIE RADIOWYM Z DOFINANSOWANIEM POIG 8.4

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować nasz projekt, który uzyskał dofinansowanie, a obejmuje on budowę sieci obejmującej 30 miejscowości z pogranicza gmin Głowno, Stryków i Zgierz.

Tabliczka-pamiątkowa-POIG-8.4-2009-600

Projekt obejmuje budowę 7 stacji bazowych sieci bezprzewodowych, które zapewnią bezprzewodowy dostęp do Internetu w promieniu kilku km od każdej z nich, w osi trasy Stryków-Głowno i na zachód od niej. Jego realizacja planowana jest na 2012 r. Zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie, budowana infrastruktura gwarantuje każdemu Abonentowi naszej sieci podłączonemu w ramach projektu łącze o przepływności co najmniej 2/2 Mb/s. W praktyce dostępne są jednak i szybsze pakiety o prędkości do 5/5 Mb.

Prędkość symetryczna, to ważny parametr. Oznacza on, iż dostępna dla naszych Abonentów prędkość wysyłania i odbierania danych jest jednakowa. Jeśli równocześnie połączyć dużą, realnie dostępną i dwukierunkową prędkość dostępu do Internetu oraz bardzo niskie opóźnienia pakietów (rzędu kilku do kilkunastu ms), to można powiedzieć, iż realizowany przez nas projekt zapewnia nowoczesny, szerokopasmowy i niedrogi dostęp do Internetu identyczny do usług radiowych dostępnych dla „domków” w Łodzi. A wszystko to na obszarze, na którym jeśli już udaje się uzyskać dostęp do Internetu, to są to oferty zazwyczaj niesymetryczne (z niską prędkością wysyłania danych, a często i niską prędkością ich pobierania) i bardzo często dużymi opóźnieniami sięgającymi kilkuset ms.

Otrzymane dofinansowanie obejmuje nie tylko środki na budowę w/w stacji bazowych, ale także obejmuje część kosztów radiowych urządzeń dostępowych. Projekt przewiduje 70% dofinansowanie 100 urządzeń. Dzięki dofinansowaniu pierwszych 100 Abonentów z obszaru objętego projektem, którzy podpiszą z nami umowę, uzyska 70% bonifikaty od standardowej opłaty instalacyjnej. Zamiast standardowych 350 zł, opłata instalacyjna wynosi jedynie 105 zł brutto (co daje oszczędność aż 245 zł!). I jest to całość kosztów dla pierwszych 100 osób. Decyduje kolejność podpisywania umów.

Kolejni Abonenci ponad w/w limit 100 instalacji, podłączani będą na zasadach ogólnych. Jednak wybudowana infrastruktura służyć będzie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, również podłączonym w okresie późniejszym.

LISTA MIEJSCOWOŚCI OBJĘTYCH PROMOCJĄ

Gmina Głowno:

miejscowości: Antoniew, Bronisławów, Domaradzyn, Kadzielin, Kamień, Karaśnica, Lubianków, Ostrołęka, Rudniczek, Władysławów Bielawski, Wola Zbrożkowa, Ziewanice.


 Gmina Stryków:

miejscowości: Anielin, Anielin Swędowski, Bratoszewice, Ciołek, Gozdów, Koźle, Osse, Pludwiny, Sadówka, Smolice, Sosnowiec, Swędów, Tymianka, Wola Błędowa, Wrzask, Wyskoki, Zelgoszcz.


 Gmina Zgierz:

miejscowość: Szczawin.


ZASIĘG SIECI RADIOWEJ MNC

ZASIEG_siec_radiowa

CENNIK WIFI/WLAN

Zobacz cennik >

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jesteś zainteresowany? Wypełnij wstępny Formularz Zgłoszeniowy.