Oferta na dostęp do Internetu w sieci MNC.PL dostępna wyłącznie w budynkach nie posiadających jeszcze węzłów naszej światłowodowej sieci GPON.

Począwszy od dnia uruchomienia naszego pierwszego węzła sieci MNC.PL w Łodzi (9.03.2000 r.) i przez następnych kilkanaście lat, była ona budowana w niezwykle wydajnej technologii dedykowanej sieciom lokalnym, opartej na okablowaniu miedzianym o nazwie ethernet (w skrócie ETTH – Ethernet To The Home). Dokładnie takiej samej, jaką podłączone są przewodowo dziś komputery w domach i w firmach. Rozwiązanie to wymagało jednak wykorzystywania z każdym budynku (a nawet w większych blokach w każdej klatce) urządzeń (tzw. switch) wymagających zasilania. Rozwiązanie to jakkolwiek wydajne, miało szereg ograniczeń takich, jak maksymalna odległość 100 m od naszego urządzenia do Abonenta (wyklucza domki jednorodzinne) i w/w wymóg zasilania.

Z czasem pojawiły się rozwiązania światłowodowe nie mające w/w ograniczeń. Korzystając z nich, od 2012 r. stopniowo modernizowaliśmy naszą sieć abonencką do standardu światłowodowego GPON, w którym od 2019 r. działa przeszło 95% naszej sieci kablowej. Jakkolwiek inwestycje w sieci światłowodowe trwają non stop obejmując zarówno nowe budynki, jak i przebudowę stare sieci miedzianej ETTH do standardu GPON, to np. w związku z brakiem zgody niektórych wspólnot na pociągnięcie w nich nowych kabli, istnieje jeszcze niewielka grupa małych budynków działających w standardzie ETTH. Innym przykładem są niewielkie bloki na terenach wiejskich skomunikowane z naszą siecią wydajnymi radioliniami.

Poniższy cennik dotyczy właśnie tego typu lokalizacji. Tam, gdzie dysponujemy siecią GPON, usługi ETTH nie są dostępne.


Oferujemy możliwość modyfikacji wykupionego pakietu w zakresie prędkości w okresie obowiązywania umowy lojalnościowej. To kolejna, wyjątkowa na łódzkim rynku możliwość.

Nasze pakiety tworząc jednolitą, kompletną oraz bardzo konkurencyjną ofertę pakietów dostępowych o prędkości od 1 do aż 50 Mb/s!

XS

Prędkość down/up
1MB/1MB

 • 33,99 zł
  umowa bezterminowa
 • 22,99 zł
  umowa 12-m-cy
 • 24,99 zł
  umowa 24-m-ce

S

Prędkość down/up
2MB/2MB

 • 45,01 zł
  umowa bezterminowa
 • 35,01 zł
  umowa 12-m-cy
 • 29,99 zł
  umowa 24-m-ce

M-2013*

Prędkość down/up
7MB/7MB

 • 54,99 zł
  umowa bezterminowa
 • 44,99 zł
  umowa 12-m-cy
 • 34,99 zł
  umowa 24-m-ce

L-2013**

Prędkość down/up
15MB/10MB

 • 64,99 zł
  umowa bezterminowa
 • 54,99 zł
  umowa 12-m-cy
 • 44,99 zł
  umowa 24-m-ce

XL-2013**

Prędkość down/up
25MB/15MB

 • 84,99 zł
  umowa bezterminowa
 • 74,99 zł
  umowa 12-m-cy
 • 64,99 zł
  umowa 24-m-ce

XXL**

Prędkość down/up
50MB/15MB

 • 135 zł
  umowa bezterminowa
 • 119,99 zł
  umowa 12-m-cy
 • 105,01 zł
  umowa 24-m-ce

Dodatkowe opłaty / informacje:

OPŁATY INSTALACYJNE I RABATY

Cennik pakietów w sieci MNC (wszystkie kwoty brutto – zawierają 23% podatku VAT):

Pakiet um. bezterminowa um. na 12 m-cy um. na 24 m-ce
bez rabatu po rabacie* bez rabatu po rabacie bez rabatu po rabacie

XS

200 zł 50 zł 200 zł 1 zł 200 zł 1 zł

S

200 zł 50 zł 200 zł 1 zł 200 zł 1 zł

M

200 zł 50 zł 200 zł 1 zł 200 zł 1 zł

L

400 zł 100 zł 400 zł 50 zł 400 zł 50 zł

XL

500 zł 150 zł 500 zł 100 zł 500 zł 50 zł

XXL

500 zł 200 zł 500 zł 150 zł 500 zł 100 zł

 

* Rabat od opłaty instalacyjnej przy umowie bezterminowej udzielany jest w przypadku podpisania jej na minimum 7 miesięcy liczonych od pierwszego dnia nowego miesiąca przypadającego po dacie podpisania umowy. W przypadku umów na czas nieokreślony, zmiana pakietu na wyższy w okresie 7 miesięcy od daty podpisania, wiąże się z koniecznością dopłaty różnicy w opłacie instalacyjnej wg. powyższej tabeli.

UWAGA! Abonament za pierwszy miesiąc korzystania z sieci MNC.PL obliczany jest proporcjonalnie do ilości dni pozostałych od dnia uruchomienia dostępu do Internetu do końca miesiąca. Np. dla aktywacji dostępu do sieci z pakietem „S” na 12-mcy w dniu 15.09.2012 r. naliczona zostałaby za wrzesień kwota odpowiadająca 50% stawki miesięcznej, tj. 17,50 zł brutto.

Rabaty w abonamencie:

 • Opłacenie abonamentu za pół roku z góry – 10% rabatu od ceny abonamentu;
 • Opłacenie abonamentu za rok z góry – 15% rabatu od ceny abonamentu.
WARUNKI AKTYWACJI PAKIETÓW W SIECI MNC
 • prędkość wysyłania i odbierania danych, okres obowiązywania umowy oraz ceny pakietów wg powyższej tabeli;
 • dla umów na czas określony po okresie na jaki zostały zawarty, obowiązuje cena z dotychczasowego kontraktu;
 • powyższe pakiety nie mogą być łączone z innymi pakietami w ramach jednej umowy abonenckiej;
 • brak jest upustów na aktywowanie dodatkowych komputerów w tymże pakiecie (powyżej jednego), ale ich prędkość pozwala bez problemu na współdzielenie łącza w jednym lokalu abonenta przez kilka komputerów z wykorzystaniem routera; Abonent może jednak aktywować dwa odrębne pakiety dla dwu różnych komputerów, z tego tytułu nie ma jednak żadnych dodatkowych rabatów;
 • w przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, obowiązuje dopłata do pełnej wysokości opłaty za instalację ;
 • brak możliwości zmiany okresu na jaki zawarta została umowa (jego wydłużenia lub skrócenia).
 • instalacja dla umowy bezterminowej wg powyższej tabeli;;
 • instalacja dla umów terminowych na 12 i 24 m-ce – wg powyższej tabeli;
 • zmiana umowy bezterminowej lub po zakończeniu okresu lojalnościowego – bezpłatnie;
 • zmiana umowy na pakiet droższy w czasie obowiązywania umowy bezpłatnie – nowa umowa zawierana jest na okres nie krótszy, niż obowiązuje obecna umowa – np. dla umowy obowiązującej jeszcze 18 m-cy, umowa na nowy pakiet zawarta może być na okres 24 m-cy.
 • zmiana umowy na pakiet tańszy w czasie obowiązywania umowy 50 zł brutto – nowa umowa zawierana jest na okres nie krótszy, niż obowiązuje obecna umowa – np. dla umowy obowiązującej jeszcze 18 m-cy, umowa na nowy pakiet zawarta może być na okres 24 m-cy.
 • zmiana operatora (przejście do sieci MNC za okazaniem dowodów wpłat za ostatnie 3 m-ce u dotychczasowego operatora) – 1 m-c za 1zł netto;
 • cesja umowy (zmiana Abonenta) – 1-sza w roku bezpłatnie, każda kolejna – 50 zł brutto;
 • konto na pocztę i stronę www w domenie mnc.pl w cenie pakietu (na życzenie rejestrujemy indywidualne domeny klienta);
 • publiczne IP na życzenie w cenie pakietu;
 • brak limitów transferu danych;
 • brak możliwości udostępniania Internetu poza lokal Abonenta podmiotom trzecim;
 • brak możliwości zawieszenia usługi i jej rozwiązania przed upływem okresu na jaki podpisana została umowa;
 • dostępność pakietów może być ograniczona w niektórych segmentach sieci MNC.PL;
 • Dojazd do klienta – 24,60 zł brutto;
 • Każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta przy naprawach z winy Abonenta (np. wymiana uszkodozonych kabli i urządzeń w lokalu Abonenta) – 61,50 zł. brutto;
 • Test komputera klienta na obecność wirusów i szkodliwego oprogramowania – 123 zł brutto;
 • Pozostałe warunki świadczenia usług określa Regulamin sieci MNC.PL stanowiący integralną część każdej umowy abonenckiej.

Wszystkie kwoty brutto – zawierają 23% podatku VAT.

* Dostępność pakietu M w zasobach sieci kablowej może być ograniczona w niektórych budynkach nie podłączonych do szkieletu światłowodowego sieci MNC.
** Prędkości dostępne wyłącznie w budynkach podłączonych do szkieletu światłowodowego sieci MNC.PL, w których nie ma instalacji GPON@MNC.PL. W budynkach z siecią GPON – obowiązuje oferta światłowodowa – pakiety L-XXL (2013) nie są dostępne.

Pakiety internetowe można rozbudować o usł. telefonii VoIP.

Usługa telefoniczna dostępna jest w 3 pakietach, z których każdy oferuje inny, minimalny pakiet darmowych minut na połączenia lokalne i międzymiastowe.

Pakiety minut powodują, iż w praktyce nasza oferta telefoniczna jest usługą bezabonamentową.

Do wybranego pakietu powyżej po prostu dodaj wybrany pakiet telefony VoIP:

VoIP 110 minut

8,20 złnetto

10,09 zł brutto

110 minut na połączenia lokalne i międzymiastowe (bez telefonów komórkowych)

VoIP 240 minut

16,39 złnetto

20,16 zł brutto

240 minut na połączenia lokalne i międzymiastowe (bez telefonów komórkowych)

VoIP 480 minut

32,79 złnetto

40,33 zł brutto

480 minut na połaczenia lokalne i międzymiastowe (bez telefonów komórkowych)